Klimatförändringarna påverkar din hälsa

Att vi måste tänka grönare har vi vetat länge, men nu kommer rapporten som visar hur klimatförändringarna redan idag inverkar negativt på vår hälsa.

Klimatförändringarna påverkar din hälsa

Det är i den så kallade Lancet Countdown-rapporten som ledande läkare, akademiker och policyproffs från hela världen bland annat lyfter fram följande:

  • Det har sedan år 2000 skett en 46-procentig ökning i antalet väderrelaterade katastrofer i världen.
  • Om inte åtgärder vidtas kring de smältande polarisarna kommer över 1 miljard människor att behöva migrera inom 90 år. Detta på grund av de stigande havsnivåerna.
  • 87 procent av världens städer har en luftkvalitet som bryter mot WHO:s riktlinjer för luftföroreningar.
  • Undernäring riskerar bli den stora hälsofaran det här århundradet. Stigande medeltemperatur har lett till en lägre jordbruksproduktion – i snitt 5,5 procent sedan år 2000.
  • Sedan år 2000 har antalet personer som varit utsatta för värmeböljor ökat med 125 miljoner.
  • Under 2015 kunde över 803 000 prematurfall och undvikbara dödsfall i 21 asiatiska länder kopplas till luftföroreningar från kolkraft, transport och användning av fossila bränslen i hemmet. 
  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!