Slipp hosta med honung

Varje år säljs det i Sverige hostmedicin för 400 miljoner kronor, trots att det inte finns någon vetenskaplig grund för att de hjälper. Honung, däremot, är både slemlösande och återfuktande för slemhinnorna. Perfekt i förkylningstider!

Slipp hosta med honung

I ett pressmeddelande från Svenska Bin, refereras till ett uttalande av specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin Cecilia Chrapkowska:

"Två av våra vanligaste hostmediciner – Coccilana-etyfin och Lepheton – innehåller bland annat morfin. Morfinet verkar genom att lugna barnet och försöka slå ut hostreflexen. De är inte visade effektiva i några vetenskapliga studier. Dessutom bär det mig emot väldigt mycket att ge morfinblandningar till förkylda småbarn."

Om honung säger Cecilia Chrapkowska så här:

"Forskare har studerat om honung har effekt på nattlig rethosta hos i övrigt friska småbarn. 10 ml honung före läggdags hade bättre effekt på barnens och föräldrarnas nattsömn och föräldrarnas upplevelse av hur mycket barnet hostade."

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!