Läkemedelsverket: Ingen oro med kopparspiral

Kopparspiral är ett vanligt preventivmedel i Sverige, men på senare år har antalet anmälningar om biverkningar ökat. Läkemedelsverkets utredning slår dock fast att enbart ett par av dem kan kopplas till spiralen.

Läkemedelsverket: Ingen oro med kopparspiral

Yrsel, huvudvärk, akne, sömnproblem, hjärtklappning, oro och ångest är biverkningar som många nämner när de berättar om sina erfarenheter av kopparspiral. Och mellan år 2013 och 2017 gjordes det 100 anmälningar från användare till Läkemedelsverket.

Den utredning man tillsatte i december visade dock att de enda biverkningar som direkt kan kopplas till kopparspiralen är buksmärta och ökad menstruationsblödning. Man menar dock att det är viktigt att kvinnor får tydlig information om eventuella biverkningar när de ska välja preventivmedel, och att alternativ till kopparspiral diskuteras.  

SVT.se skriver att det på Facebook finns en sluten grupp med 3700 medlemmar, där upplevda symtom av kopparspiralen diskuteras. Bland annat tror somliga att kopparen i spiralen skulle kunna leda till förgiftning. Detta tillbakavisas dock av Läkemedelsverket.

-       Det finns inga genomförda studier som ger belägg för det, säger Ewa-Lena Hartman, på Läkemedelsverket. 

Källa: Läkemedelsverket, SVT

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!