Rörelse och vila bästa receptet

Typ 2-diabetes ökar i hela världen, inte minst bland unga. Här får du de enkla vardagstipsen som håller ditt blodsocker på en bra nivå.

VI RÖR OSS FÖR LITE och äter för mycket. Det har lett till att diabetes är en av de sjukdomar som ökar snabbast i dag. Ökningen gäller framför allt vuxendiabetes eller typ 2-diabetes, som är starkt kopplad till vår livsstil. Namnet till trots sprider den sig nedåt i åldrarna och kan även drabba tonåringar.

När det gäller att förebygga diabetes, är det viktigast att börja motionera och gå ner till normalvikt. Lågintensiv motion som promenader räcker för att påverka blodsockret. När musklerna arbetar sjunker blodsockernivån, vilket kan både förebygga och lindra. Även hos dem som redan fått diabetes har man sett att en aktiv livsstil ger en bättre prognos och minskar risken för komplikationer.

Även kaffe framstår allt mer som en förebyggande faktor. I en vetenskaplig översikt över 18 olika artiklar visar de flesta på skyddseffekt av kaffe. Antioxidanten klorogensyra i kaffet kan hämma sockerproduktionen i levern, vilket bidrar till sänkta blodsockervärden.


STRESS OCH DÅLIGT SOCIALT NÄTVERK
är två riskfaktorer som uppmärksammas i en ny studie som gjorts vid Centrum för diabetesforskning på Karolinska sjukhuset. Risken att få diabetes ökar två till tre gånger vid arbetsstress och små möjligheter att påverka sitt arbete, likaså om man känner sig mobbad på jobbet. Det skapar en kronisk stress i kroppen. Stresshormoner påverkar kroppens blodsockernivåer och hur kroppen hanterar blodsockret.

Däremot minskar diabetesrisken med 30– 50 procent om man har ett omfattande socialt nätverk eller någon hobby som man ägnar sig åt. Goda relationer till andra kan sänka nivåerna av stresshormoner.

Även personligheten spelar roll för diabetesrisken.Om man har antagonistisk inställning och lätt går in i diskussioner och kämpar löper man ökad risk för diabetes. Däremot minskar risken hos personer som njuter av livet, försöker varva ner och tar till vara ögonblicken.


TEXT: EVA OLSSON
FOTO: THINKSTOCK

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!