Låt kritiken bli din bästa vän

Ordet kritik kan nästan klinga som ett straff. Men vänd kritiken till något bra i stället och lär dig konsten att ta kritik på ett smart sätt!

VISSA GÅVOR FÅR VI inslagna i sandpapper. Som exempelvis kritik. Inte många utbrister spontant: "Jippie, vilken underbar dag jag har haft – jag har blivit kritiserad hela tre gånger!"

Det här med kritik är svårt, ja, närmast ett konststycke, både att ge och ta. När och var den framförs, vad den innehåller och hur den ges gör den än mer komplex. Och inte minst förhållandet som råder mellan den som ger och den som tar emot kritiken.

De flesta ser inte kritik som en gåva utan som något negativt. Att bli kritiserad betyder ju att man har gjort fel, att man måste ändra på sig eller inte är så bra som man trodde. Omvänt är det heller inte många som gärna ger kritik. Man är osäker på reaktionen, rädd för att såra eller för att skapa konflikt.

Kritik är en mäktig kraft – den kan både hjälpa och stjälpa, ge människor en knuff framåt eller bli ett hinder.

HUR BEMÖTER DU KRITIK? Är din uppfattning att kritik är något negativt som ska undvikas, kommer du självklart att känna dig besvärad av att utsättas. Bara tanken på att bli kritiserad kanske gör dig orolig.

Det är ett känt psykologiskt faktum att våra tankar påverkar vad vi känner och hur vi beter oss; vi har alla våra unika sätt att tolka omvärlden, ge mening åt det vi upplever och bedöma de situationer vi ställs inför i livet.

Men vi har allt att vinna på att göra kritik till en vän. Helt enkelt för att den hjälper oss att fungera bättre på livets olika områden. Men också för att vi inte ska bli så kränkta och sårade när vi får den. Men hur gör man då?

Ett knep är att se kritik som information som hjälper dig att utvecklas. Skriv gärna ner kritiken på en lapp och tänk på den som något positivt. Ju oftare du tänker så, desto lättare blir det att be om den.


DET HÄNDER SÄKERT
någon gång att du rannsakar dig själv och kommer fram till att du faktiskt inte kunnat göra annorlunda. Bra, då vet du det. Fråga dig alltid själv om kritiken är berättigad eller inte och handla så här:

● Lyssna färdigt utan att avbryta. Håll dig lugn även om du kokar av ilska inombords.

● Fråga kritikern vad hon eller han syftar på och be personen vara specifik: vad vill hon eller han att du ska förändra?

● Känner du dig så kränkt att du blir mållös, be om ett uppföljande möte.

● Om du misstror syftet, det vill säga är personen bara ute efter att vara elak, bolla tillbaka och fråga: "Vad får dig att säga det?


VI MÄNNISKOR HAR OLIKA behov – så kallade delbilder.

● Trygghetsbilden dominerar om du har stort behov av trygghet, säkerhet och stabilitet.

● Sociala bilden, om du har stort behov av tillhörighet och samhörighet.

● Egobilden, om du har stort behov av att känna dig viktig och betydelsefull.

● Utvecklingsbilden, om du har stort behov av att utmanas och utvecklas.

Delbilderna fyller vi med olika medel. Kritik mot den delbild som är starkast och det medel som är viktigast för oss känns oftast som det största hotet.

Genom att lära känna dina försvarsmekanismer och ta reda på vilken delbild som styr dig mest kan du lättare se vilken skit du inte ska ta och vilken du faktiskt kan göra guld av. Och det guldet kan resultera i större självinsikt och utveckling, förmågan att inte ta all kritik personligt eller som enbart något negativt, utan i stället som information för att vi ska bli bättre på det vi gör.


TEXT CHRISTEL DOPPING
FOTO: THINKSTOCK

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!