Andas dig frisk och slank

Andas rätt – det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare.

MÄNNISKOR I DAG andas mer än de som levde för hundra år sedan. En ökad andning på grund av ökad fysisk aktivitet är helt normalt, problemen uppstår när du, till exempel på grund av stress, börjar andas för mycket i förhållande till hur mycket du rör dig. Ungefär sex liter luft per minut fördelad på cirka tolv andetag är en normal andning vid vila. Andas du mer finns det risk att du andas för mycket.

En felaktig andning märks sällan utåt, men påverkar din kropp och ditt välmående i allra högsta grad. Trötthet, ökad infektionskänslighet, kalla fingrar och tår är bara några exempel av många. När du andas för mycket leder det konstigt nog till syrebrist i kroppen.

– Kroppen kan inte ta till sig mer syre även om du andas mer. I stället andas du ut för mycket koldioxid och det blir en brist på koldioxid som gör det svårare för kroppen att tillgodogöra sig syre. Resultatet blir syrebrist i cellerna inklusive hjärnan, förklarar andningsinstruktör Anders Olsson, som driver kurser i medveten andning.


ATT ANDAS FÖR MYCKET är en form av lätt hyperventilation. Det finns inte bara hyperventilering och normal andning, utan även hela spektrat däremellan.

På sina kurser brukar Anders Olsson be sina deltagare hyperventilera under två minuter.

– De flesta slutar efter en minut eftersom det känns så obehagligt. Jag brukar fråga dem om det inte är tänkbart att vi genom att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, säger Anders Olsson.


INTRESSET FÖR ANDNING ÖKAR, det märker Anders Olsson på sina andningskurser. Lätt hyperventilation är inte det enda problemet han stöter på, utan andningen kan även störas av ovanor som harklingar, att du snörvlar eller hostar. Om andningen är störd på natten kan den också vara störd på dagen.

Att andas genom näsan är det viktigaste för att få en bra andning. Det är svårare att andas för mycket då näsan är mycket trängre. Näsan förbehandlar också luften mycket bättre än munnen. I näsan finns flimmerhår och en miljö som fuktar och värmer luften innan den går ner i lungorna.

När du andas genom näsan hamnar luften också mer naturligt ända ner i magen, i stället för att stanna uppe i bröstet. Det förbättrar syreupptagningsförmågan.


TEXT ULRICA OTTERLING
FOTO: THINKSTOCK

 

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!