”Ingen risk för ätstörningar”

Att förändrade kostvanor hos barn, skulle kunna leda till ätstörningar senare i livet, är en oro hos många föräldrar. Men risken är minimal, menar överläkaren Staffan Mårild.

Oavsett om ett barn har normal- eller övervikt brukar föräldrar vara mest oroliga för att barnet ska börja väga för lite.
– Men forskning visar att det inte finns någon risk att barn utvecklar ätstörningar för att de börjar äta nyttigare och röra på sig.
Staffan Mårild är docent och överläkare på barnöverviktsenheten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Övervikt och fetma hos barnen han träffar har ofta upptäckts i barn- och skolhälsovården.
– Hos oss arbetar vi mest med föräldrarna, för innan barnen kommer i puberteten beror deras mat- och motionsvanor till största delen på familjens vanor.
Att hjälpa barn att undvika fetma handlar inte om barnets utseende, utan om hälsa.
– Övervikt och fetma hos barn går sällan över av sig självt. Tvärtom tenderar den att bli värre med åren och föra med sig ett stort antal hälsorisker när barnet når vuxen ålder.
Staffan Mårild ser helst att alla som möter och arbetar med barn – föräldrar, personal i förskola och skola, skolbespisning och politiker – samverkar.
– Genom att minska övervikt och fetma hos barn, kan vi minska både det personliga lidandet, och göra enorma ekonomiska besparingar för samhället.

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!