Skärp granskningen av mensskydd!

Innehållet i produkter som bandage, plåster och kondomer granskas för att se till att de inte innehåller farliga ämnen – men inte mensskydd! Nya fakta om "troligen cancerframkallande" ämnen i vanliga produkter gör det nödvändigt att ompröva detta snarast, skriver avsändarna.

”Hälsa Debatt” är ett nytt forum för debatt som rör hälsa och friskvård –  som kost, medicin, träning, alternativa terapier och psykologi. 
Här får du ventilera din åsikt i ett egenskrivet debattinlägg, lämna replik på tidigare inlägg, eller bara läsa vad andra skrivit. Observera att åsikter som förs fram i debattinläggen är skribentens egna och delas inte nödvändigtvis av Hälsa. 
Hälsas redaktion förbehåller sig rätten att välja ut samt redigera bidragen. Vill du skriva ett inlägg till Hälsa Debatt? Skicka ett mejl till: debatt.halsa@egmont.se

 

Myndigheterna har hittills betraktat mensskydd, inklusive eventuella kemikalier, som helt ofarliga. Innehållet i produkter som bandage, plåster och kondomer granskas för att se till att de inte innehåller farliga ämnen, men av någon anledning granskas inte bindor, tamponger och menskoppar.

Nya fakta gör det nu nödvändigt att nu ompröva detta och vi har därför skrivit till Kemikalieinspektionen och krävt en granskning av alla typer av mensskydd.

För ett halvår sedan visade en argentinsk undersökning att 85 procent av alla undersökta tamponger innehöll glyfosat, ett giftigt bekämpningsmedel som i Sverige säljs under varumärket ”Round Up”. Ämnet är av WHO klassat som ”troligen cancerframkallande”. Det väckte stor uppmärksamhet, också i Sverige.

Då lovade Kemikalieinspektionen att nästa år göra en undersökning av mensskydden. Vi menar att undersökningen borde ske omgående. Dessutom när det gäller mensskydd borde gränsvärdena sänkas radikalt med tanke på att vaginans upptagningsförmåga av kemikalier enligt studier tycks vara många gånger effektivare jämfört med intag via munnen. Även i andra sammanhang som gäller för hormonstörande och starkt giftiga ämnen som t ex glyfosat och dioxin, borde gränsvärdena sänkas. Att få in ett cancerframkallande, giftigt eller ett hormonstörande ämne i kroppen, nära livmodern, är redan i sig skrämmande. I en avhandling från institutionen för miljövetenskap vid Lunds universitet (Hanna Lundqvist 2014) konstateras bl a:

De exponeringsmodeller och beslut om närmast obefintlig risk som påverkat myndighetsbeslut om att inte utöva tillsyn på sanitetsprodukter för kvinnor både i USA och i Sverige, har försummat att vaginan som exponeringsväg skiljer sig från att bli exponerad för dioxin via födan.

De studier som har gjorts för vaginalt distribuerade läkemedel, har visat på att effekten för exempelvis estradiol blir mellan 10-80 gånger större om det distribueras vaginalt jämfört med oralt (WVE. 2013). /…/ Innan risken med dioxiner i tamponger helt förkastas bör forskningssamhället kunna ge ett definitivt svar hur förmågan hos dioxin att skapa skadliga effekter ökar då transportvägen till kritiska organ är så kort som i kvinnors könsorgan.

Så länge man inte kan garantera att ett material är helt dioxinfritt kan man i vissa fall välja att klassa det som olämpligt för vissa användningsområden. /…/ Gällande menstruationsprodukter så är det fullt möjligt att utnyttja substitutionsprincipen och byta tampongen mot den miljövänliga menskoppen.

Vi ser menskoppar som ett radikalt bättre mensskydd än bindor och tamponger, både ur miljösynpunkt och ekonomiskt – fyra menskoppar för en livstid istället för 20 000 bindor eller tamponger – men mot bakgrunden av vad som nu kommit fram också ur hälsosynpunkt. Allt fler kvinnor går nu över till menskopp, men de är ändå fortfarande en minoritet.

Det finns flera skäl till det. Den viktigaste är nog den helt dominerande marknadsföringen för ”konventionella” mensskydd från de storbolag som tillverkar dessa utpräglade slit och släng-produkter i stora volymer. Att sälja extremt hållbara produkter ger inte intäkter för att betala någon marknadsföring. 

Dessutom tillkommer att myndigheterna inte tar dessa kvinnliga problem på allvar. Det gäller alla myndigheter från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Kemikalieinspektionen till Nordiska ministerrådet, som Svanen-märker de extremt miljöförstörande produkterna bindor och tamponger, bara de är något bättre än de allra sämsta varianterna.

Undersök alla typer av mensskydd och se till att resultaten blir kända.

Lisa Perby, menskopp.se

Anna Mattsson, M-koppen

Charlotte Drugge, Barnmorska

Lisa Ernstson, Barnsjuksköterska

Veronica Zetterlund och Malin Holmberg, Lady Cup Sverige