Debatt: Vad gör tekniken med oss?

Vi lever framför våra skärmar mer än vi någonsin gjort. För många är det den enda verkligheten som finns. Aldrig tidigare har vi heller sett så många utbrända människor – och det kryper neråt i åldrarna, skriver debattören och terapeuten Patrik Wincent.

En större studie som genomförts av forskare vid Yale och University of California visar att ett för mycket användande av Facebook är dåligt både för det psykiska välbefinnandet och för lyckan. Man har kartlagt hur fler än 5 000 personers Facebook-vanor sett ut över en två-årsperiod.

Idag lever vi ”i våra huvuden” och framför ”våra skärmar” mer än vi någonsin gjort. För många är det den enda verkligheten som finns. Vi försöker fylla våra scheman och pressa in så mycket som möjligt under våra vakna timmar. Aldrig tidigare har vi sett så många utbrända människor och det kryper neråt i åldrarna.

Vi människor vill gärna undvika tråkiga saker, minska smärta och maximera det behagliga för oss. Och vi vill att tekniken både ska förenkla vårt liv och stimulera oss så vi inte blir uttråkade. I vissa sammanhang är det enbart av godo att tekniken till exempel underlättar vår kommunikation. Men när vi använder vår teknik för kommunikation i sociala medier i stället för att umgås på riktigt är det mindre bra. Sociala medier är helt enkelt för endimensionella. Vi behöver fysiska, sociala interaktioner, och även om våra barn hävdar att de inser den digitala dietens torftighet är det faktiskt bra att vi kan utmana dem, och samtidigt oss själva.

Allting blir bara mindre och mindre och teknologin allt snabbare och mer komplicerad. Frågan vi behöver ställa till oss själva är om vi som människor kan hinna med i samma tempo? Hur är det med oss, avancerar vi lika snabbt framåt varje år? Nej, självfallet inte. Vi har samma kropp och nervsystem som stenåldersmänniskan. Det enda vi sett är att vår hjärna krymper, och vi vet inte varför. En del forskare menar att vårt mobilanvändande kan vara orsaken. En logisk slutsats av att allting går så snabbt framåt är självfallet att vi i vår teknikframfart kommer att råka ut för krockar. Den viktigaste frågan är hur våra barn ska förhålla sig till teknologin.

Det är ingen tillfällighet att de mest försiktiga föräldrarna vad gäller den nya teknologin är stora tech- designers och ingenjörer. Steve Jobs var en ökänt lågteknologisk förälder, ändå vet kanske inte många att han brukade ha digitalfria middagar med sina barn. Googles grundare Sergey Brin och Larry Page satte sina barn i Montessoriskolor, liksom Amazons skapare Jeff Bezos och Wikipedias grundare Jimmy Wales. Många högt uppsatta chefer i Silicon Valley skriver in sina barn vid Waldorfskolor, som använder sig väldigt lite av digitalaredskap. Hur kommer det sig?

Ju mer vi vänjer oss vid de fantastiska framstegen som tekniken erbjuder, desto mer glömmer vi att förvånas och förundras, och tar kreativitet och briljans för givet. Fråga er själva om ni överanvänder teknikens landvinningar? Har ni skärmfria middagar, diskuterar ni åtminstone ibland hur mycket ni använder mobilerna, paddorna och datorerna, och om det kanske är för mycket? Var närvarande i din familj. Även om det riktigt skriker inom dig av lust att plocka upp mobilen, så gör det inte. Du kommer att bli positivt överraskad.

Patrik Wincent, terapeut, författare och föreläsare