Debatt: Våga prata om det tabubelagda!

Alla borde få den hjälp och det stöd som behövs för att ta sig ur psykisk ohälsa, bort från en ohälsosam relation eller ur mobbning. Så vad är det som fortfarande skapar tabu kring dessa ämnen, undrar debattörerna Elaine Breske Hirscher och Linda Mathiasson?

Har du varit utsatt för mobbning i skolan, på nätet eller på jobbet? Kanske har du varit utsatt för våld i nära relation? Har du varit drabbad av psykisk ohälsa? Har du funderat på att ta ditt eget liv eller har du någon nära anhörig som tagit sitt liv? Har du vågat eller ens kunnat prata öppet om det som hänt?

Om du har försökt att prata om det så har du i bästa fall blivit lyssnad på och då är du lyckligt lottad. För det är långt ifrån alla som har eller har haft den möjligheten som det är idag då det fortfarande finns både skuld och skam i att prata om svåra frågor som exempelvis psykisk ohälsa, mobbning och våld i nära relationer.

Vi skulle önska att alla fick den hjälp och det stöd som behövs för att ta sig vidare, ta sig ur sin psykiska ohälsa, ta sig bort från en ohälsosam relation, ta sig ur mobbning. Du som har lyckats? Vad är ditt bästa tips för att ta sig vidare? Ju fler tips vi får in på hur du har tagit dig igenom någon form av psykisk ohälsa, desto mer kan vi göra för att påverka samhällsinstanserna till att förändra så att det blir möjligt. 

Vi ställer oss frågan varför det överhuvudtaget är den som blir utsatt som ska känna skuld, skam och misslyckande. Det borde självklart vara den som utsätter någon för detta som ska stå till svars för varför hen har gjort det, eller hur? 

Det är cirka 1500 personer som tar sitt liv varje år, det är lika många för många. Det är mellan 100 och 500 personer som tar sina liv på grund av mobbning varje år, det är också lika många för många. Vi är övertygade om att detta antal kommer att minska om det blir mer acceptabelt att prata om psykisk ohälsa och att faktiskt aktivt ta detta stora folkhälsoproblem på allvar.

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” visar att andelen personer med nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat bland både kvinnor och män under perioden 2006-2016. Under 2016 svarade 19% kvinnor och 12% män att de upplever psykisk ohälsa. Skrämmande, tycker vi!

Vi ställer oss därför frågan vad det är som skapar tabu kring detta ämne? Går man på att det som inte uttalas inte finns eller vad är det som gör att just psykisk ohälsa är så tabubelagt att det istället tar människors liv? 

Vi vill se ett samhälle fritt från mobbning, relationsnära våld och psykisk ohälsa och tillsammans skapa ett psykosocialt hållbart arbetsliv. Vill du också vara med och bidra till att det blir möjligt?

 

Linda Mathiasson

Ordförande Steg för steg, för en bra psykosocial miljö 

Elaine Breske Hirscher

Ccuence – ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö i fokus