Debatt: Är akupunktur säkert?

Då det framkommit att patienter har blivit allvarligt skadade vid behandling vill Svenska akupunkturförbundet understryka vikten av att yrket blir reglerat –och akupunktör en skyddad yrkestitel. Håller du med debattörerna?

Med anledning av att Svenska akupunkturförbundet TKM blivit kontaktade i samband med patientskador:

Är akupunktur en säker behandlingsform?

Ja, förutsatt att akupunktören har god utbildning i såväl kinesisk medicin som anatomi, västerländsk medicin. Det är mycket få fall av patientskador rapporterade.

Jämfört med bruket av opioder som orsakar dödsfall i tusental och är orsaken till svåra sociala problem är risken i samband med akupunktur närmast försumbar, det är en oerhört säker behandlingsmetod med få biverkningar.

Men olyckor händer.

Det har nu kommit till vår kännedom att patienter blivit allvarligt skadade i samband med behandling med akupunktur. Två av dessa patienter har kontaktat vårt förbund då de önskade ta del av den försäkring som kan falla ut i samband med att någon av förbundets medlemmar har orsakat patientskada. Det visade sig att den som behandlat den drabbade inte är vår medlem och inte heller har någon försäkring som kan ge skadade patienter någon form av ersättning.

Trots att akupunktören som orsakat skadorna inte var medlem i Svenska Akupunkturförbundet TKM, har vi valt att som ett seriöst yrkesförbund fortsätta att vara en diskussionspart till både de drabbade och de myndigheter som kommit att bli involverade.

De har fått information om hur sällsynt det faktiskt är att något sådant här händer, och att någon olyckshändelse liknande denna inte har skett hos någon av våra medlemmar. De olyckor som dokumenterats i Sverige har orsakats av personer med annan yrkestillhörighet som också ger akupunktur, eller av utövare av akupunktur som inte tillhör vårt yrkesförbund.

Vårt förbund lägger mycket stor vikt vid patientsäkerhet. För att bli antagen som medlem krävs lång och gedigen utbildning i såväl västerländsk medicin, ibland benämnd skolmedicin, och akupunktur är en del av den kinesiska medicinen. I Sverige finns förnärvarande åtta akupunkturutbildningar som godkänns av förbundet. Den som önskar att bli medlem ansöker om inträde och skickar tillsammans med ansökan in intyg från genomgångna utbildningar, om utbildningen inte håller tillräcklig hög kvalitet godkänns inte medlemskapet. För den som har genomgått utbildning i annat land måste utbildningen valideras, ibland kan komplettering krävas.

Förbundets medlemmar ska följa etiska regler och de lagar och förordningar som gäller för verksamheter i Sverige. Vederbörande som inte gör det får sitt medlemskap indraget. För att säkerställa att samtliga medlemmar har kunskap om förutsättningarna har alla medlemmar erhållit en kvalitetssäkerhetspärm som bl.a. annat innehåller etiska regler, egenkontroll, hygienföreskrifter och aktuell svenska lagstiftning. Innehållet i pärmen uppdateras kontinuerligt.

Det som hänt aktualiserar vikten av att akupunktöryrket blir reglerat, att akupunktör blir en skyddad yrkestitel. Som det nu är kan vem som helst öppna en klinik för akupunkturbehandlingar. Svenska Akupunkturförbundet TKM är idag det enda förbundet som organiserar akupunktörer som arbetar enligt kinesisk medicin.

Svenska akupunkturförbundet TKM välkomnar utredningen som bland annat rör ökat patientinflytande och patientsäkerhet: Dir.2017:43, Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården.

 

För Svenska Akupunkturförbundet TKM

Hanna Angerud, pressekreterare

Eva-Marie Janelo, ordförande