Kortare liv för stockholmare

Nio månader – så mycket kortare liv kan du räkna med om du bor i Stockholm. Detta på grund av luftföroreningarna i huvudstaden.

Den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län från Centrum för arbets- och miljömedicin visar också att allt fler drabbas av allergier, i synnerhet pollenallergi, och att antalet hudcancerfall ökar.

Andelen som säger sig besväras av trafikbuller har dock minskat, liksom de som störs av tobaksrök.