Mer grönska och mindre stress på arbetsplatsen

Sverige ligger i framkant vad gäller forskningsstudier kring hur naturmiljön kring vår arbetsplats påverkar vårt välbefinnande. Bland annat har man sett att vi på en ”grön” arbetsplats trivs bättre, har bättre koncentration och visar mer empati, något som i sin tur leder till bättre arbetsresultat och godare samarbete.

Och nu har alltså den statliga förvaltningsmyndigheten Vinnova (Verket för innovationssystem) bestämt sig för att satsa 10 miljoner kronor på att ta forskningen vidare. Samarbetspartners i projektet är SLU i Alnarp, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Region Skåne och Akademiska Hus.

Slutmålet? Att ta fram en modell som kan användas vid certifiering av restorativa arbetsplatser.