Fortfarande fördomar kring HIV

Den 1 december uppmärksammas varje år World Aids Day runt om i världen. Och mycket har hänt de senaste decennierna. Att få ett HIV-besked på 80- och 90-talet var för många likställt med en dödsdom – idag finns det effektiva mediciner som minskar mängden virus i kroppen och förhindrar att den smittade utvecklar aids. De allra flesta kan leva ett vanligt liv och ha familj där ingen annan i familjen bär på viruset.

–       Det som dock kan sänka livskvaliteten för de här personerna är att de fortfarande möts av fördomar och missuppfattningar, säger Martin Widlund, läkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

För att möta dessa fördomar och förändra folks bild av HIV genomför Region Örebro Län och Folkhälsomyndigheten kampanjen ”HIV är i dag inte som i går” kopplad till World Aids Day.