Stress skapar oro över hälsan

Undersökningen, som gjorts av Novus på uppdrag av Skandia, visar att motion, sömn och kost rankas som de stora hälsoutmaningarna. Därefter följer nedstämdhet/depression och brist på återhämtning.

Mer än var femte känner sig också redan nu orolig för hur stressigt det ska bli 2018. Särskilt oroliga är kvinnorna med 28 procent.

–      Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, ofta stressrelaterad, är ett stort samhällsproblem idag, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Siffror från Försäkringskassan visar att sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017.