Dåligt luktsinne kopplas till demens

Känner du igen doften av pepparmint, fisk, ros, apelsin och läder? Frågan ställdes till 3000 personer i åldern 57-85 år för att ta reda på om luktsinnet påverkar risken att utveckla demens.

Undersökningen visade att 78 procent hade normalt luktsinne, 14 procent kände igen tre av dofterna, 5 procent kände igen två dofter, 2 procent kände igen en doft och 1 procent kände inte igen någon doft.

Fem år senare undersökte man hur många av personerna som utvecklat demens. Resultatet visade att nästan 80 procent av de som känt en eller två dofter hade blivit sjuka. I gruppen som inte känt igen någon doft alls hade så gott som alla blivit dementa.

Studien publicerades i tidskriften Journal of the American Geriatrics Society.

Källa: Netdoktor