Stor oro bland tjejer

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat de senaste åren och nu visar en ny undersökning att ungdomar tror att lycka är det som är svårast att uppnå i framtiden.

I den årliga undersökningen ”Unga röster”, gjord av Fryshuset, Mentor och ungdom.se, uppgav hälften av tjejerna att de känner sig oroliga, ångestfyllda, ledsna och nedstämda när de tänker på framtiden. En tredjedel av de 3 200 ungdomarna som svarade på enkäten angav dessutom att det som de tror är svårast att uppnå i framtiden är att bli lycklig. Skrämmande siffror!

Fråga:

Vad tror du kommer att vara svårast att uppnå i framtiden?

Få ett fast jobb – 12 procent

Stort nätverk med mycket kontakter – 12 procent

Bli antagen till universitetet – 16 procent

Ingenting – jag kan uppnå allt – 17 procent

Att bli lycklig – 31 procent

Källa: Mentor.se