Slipp hosta med honung

I ett pressmeddelande från Svenska Bin, refereras till ett uttalande av specialistläkaren i barn- och ungdomsmedicin Cecilia Chrapkowska:

”Två av våra vanligaste hostmediciner – Coccilana-etyfin och Lepheton – innehåller bland annat morfin. Morfinet verkar genom att lugna barnet och försöka slå ut hostreflexen. De är inte visade effektiva i några vetenskapliga studier. Dessutom bär det mig emot väldigt mycket att ge morfinblandningar till förkylda småbarn.”

Om honung säger Cecilia Chrapkowska så här:

”Forskare har studerat om honung har effekt på nattlig rethosta hos i övrigt friska småbarn. 10 ml honung före läggdags hade bättre effekt på barnens och föräldrarnas nattsömn och föräldrarnas upplevelse av hur mycket barnet hostade.”

Tänk på!

  • Ge inte honung till barn under ett år. Honung kan innehålla botulinumtoxinproducerande bakteriesporer som kan orsaka allvarlig sjukdom hos spädbarn.
  • Häll inte kokande vatten direkt på honungen. Över 40 grader kan den förlora en del av sina goda egenskaper.

 

Testa honungsvatten med timjan!

Hacka en sked med timjan och rör ner med honung i varmt vatten (max 40 grader). Timjan är liksom honung känt för att ha en hostdämpande effekt.