Minska stress och oro med ashwagandha!

Den indiska busken ashwagandha har nyligen blivit populär också i väst. Den tillskrivs många olika effekter, men här används den mest vid oro och stress.

Minska stress och oro med ashwagandha!
Studier visar att ashwagandha kan lindra orossymtom bättre än placebo.

Under senare tid har flera kosttillskott med ashwagandha, eller indisk ginseng, dykt upp på den svenska marknaden. Det är en läkeväxt som använts i århundraden inom det traditionella indiska hälsosystemet ayurveda som ett riktigt universalmedel vid bland annat trötthet, impotens, sömnsvårigheter, minnesproblem och i hopp om föryngrande egen­skaper. 

Inom ayurvedan betraktas ashwagandha som en adaptogen, ett ämne som förbättrar kroppens motståndskraft mot stress och andra påfrestningar. 

​I USA och Europa marknadsförs ashwagandha framför allt som en behandling vid oro och stress. En handfull studier på människor visar att ashwagandha kan lindra orossymtom bättre än placebo. Några studier visar på sänkt nivå av stresshormonet kortisol. 

Den stressdämpande effekten har även visats på djur som utsatts för olika påfrestningar som att behöva simma i kallt vatten. En studie på råttor visar en lindring av oro i nivå med receptbelagda lugnande medel, bensodiazepiner.  

Kanske kan ashwagandha hjälpa till att sänka nivåerna av blodfetter och blodsocker. I en studie följdes 30 personer i en månad, då de fick ashwagandha eller placebo. Gruppen som fick ashwagandha hade signifikant lägre nivåer av blodfettet triglycerider och fasteblodsocker än placebogruppen.

Även några djurstudier visar på blodsockersänkande effekter. Framtida forskning får visa om ashwagandha kan göra nytta vid diabetes. 

Forskning pågår också vid neurodegenerativa sjukdomar som parkinson och alzheimer, men är ännu i sin linda. En pilotstudie antyder förbättrat minne vid kognitiv svikt, ungefär försämrad tankeverksamhet, som kan utgöra ett förstadium till demens.  

Ett hett forskningsområde är om ashwagandha kan ha cancerhämmande effekt. Forskning på hamstrar och möss visar på skyddseffekter mot flera cancerformer, som bröst- och hud­cancer. 

Kvinnor med bröstcancer blir inte lika trötta av sin vanliga cancerbehandling om de sam­tidigt får ashwagandha, antyder en studie. Det fanns även en tendens till högre överlevnad efter två år hos kvinnorna som fick ashwagandha, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 

Ashwagandha tycks kunna förbättra cancercellers förmåga att begå självmord, något som kan stoppa eller förlångsamma en cancerprocess. Även växtens immunförsvarsstimulerande och antiinflammatoriska effekter har nämnts som tänkbara förklaringar. För en eventuell cancerhämmande effekt kan det dock krävas betydligt högre doser än vad som ingår i kosttillskotten.

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!