Ashwagandha: Indiska läkeväxten hjälper mot stress och oro

Den indiska busken ashwagandha har nyligen blivit populär också i väst. Den tillskrivs många olika effekter, men här används den mest vid oro och stress.

Den indiska busken ashwagandha har nyligen blivit populär också i väst. Den tillskrivs många olika effekter, men här används den mest vid oro och stress.

Text: Eva Olsson
Foto: Getty Images

Under senare tid har flera kosttillskott med ashwagandha, eller indisk ginseng, dykt upp på den svenska marknaden. Det är en läkeväxt som använts i århundraden inom det traditionella indiska hälsosystemet ayurveda som ett riktigt universalmedel vid bland annat trötthet, impotens, sömnsvårigheter, minnesproblem och i hopp om föryngrande egen­skaper. 

Ashwagandha verkar lugnande

Inom ayurvedan betraktas ashwagandha som en adaptogen, ett ämne som förbättrar kroppens motståndskraft mot stress och andra påfrestningar.

​I USA och Europa marknadsförs ashwagandha framför allt som en behandling vid oro och stress. En handfull studier på människor visar att ashwagandha kan lindra orossymtom bättre än placebo. Några studier visar på sänkt nivå av stresshormonet kortisol. 

Kan sänka blodfetter och blodsocker

Kanske kan ashwagandha hjälpa till att sänka nivåerna av blodfetter och blodsocker. I en studie följdes 30 personer i en månad, då de fick ashwagandha eller placebo. Gruppen som fick ashwagandha hade signifikant lägre nivåer av blodfettet triglycerider och fasteblodsocker än placebogruppen.

Forskning pågår också vid neurodegenerativa sjukdomar som parkinson och alzheimer, men är ännu i sin linda. En pilotstudie antyder förbättrat minne vid kognitiv svikt, ungefär försämrad tankeverksamhet, som kan utgöra ett förstadium till demens.

Forskning pågår om ashwagandans hälsoeffekter

Ett hett forskningsområde är om ashwagandha kan ha cancerhämmande effekt. Forskning på hamstrar och möss visar på skyddseffekter mot flera cancerformer, som bröst- och hud­cancer. 

Kvinnor med bröstcancer blir inte lika trötta av sin vanliga cancerbehandling om de sam­tidigt får ashwagandha, antyder en studie. Det fanns även en tendens till högre överlevnad efter två år hos kvinnorna som fick ashwagandha, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 

Ashwagandha tycks kunna förbättra cancercellers förmåga att begå självmord, något som kan stoppa eller förlångsamma en cancerprocess. Även växtens immunförsvarsstimulerande och antiinflammatoriska effekter har nämnts som tänkbara förklaringar. För en eventuell cancerhämmande effekt kan det dock krävas betydligt högre doser än vad som ingår i kosttillskotten.

Det här är ashwagandha

Växten

Ashwagandha (Withania somnifera) kallas även för indisk ginseng eller vinterkörsbär. Växten är en buske med små röda eller grönaktiga bär. Den hör till familjen potatisväxter. 

I hälsopreparaten är det ofta den pulvriserade roten som används, men även bladen anses kunna ha hälsoeffekter. 

Namnet ashwagandha kommer från språket sanskrit och betyder ungefär hästlukt. Roten har en kraftig lukt som kan beskrivas som häst­liknande. 

Forskning om ashwagandha

Ashwagandhans rot och blad innehåller flera aktiva ämnen, som olika alkaloider och withanolider. De tycks ha flera effekter som kan vara positiva för vår hälsa, som antiinflammatoriska, antioxidativa, tumörhämmande och stressdämpande. 

Roten är också rik på stärkelse, vilket skulle kunna förklara positiva effekter på fysisk prestationsförmåga.  

Tänk på detta

Forskningen hittills visar inte på mer biverkningar av ashwagandha än av overksamma placebotabletter. Örten beskrivs därför som säker om man tar den som kur under en begränsad tid. En vanlig dosering i studierna är 500–1 000 milligram om dagen. 

Rådgör med din läkare om du tar någon annan medicin, till exempel lugnande, och vill kombinera den med ashwagandha.