Forskning på kvinnohjärtat släpar efter

Kvinnor och mäns hjärtan ser inte likadana ut och kvinnors symtom i samband med hjärtinfarkt skiljer sig från männens. Likaså är det nästan bara kvinnor som drabbas av ”tyst hjärtinfarkt” och Takotsubos sjukdom (brustet hjärta). Ändå är det på manshjärtat den mesta forskningen bedrivs – något som bland annat 1,6-miljonerklubben vill ändra på. I mars månad ordnar de tillsammans med insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa Women in Red-events runt om i landet, där de insamlade pengarna går till forskning om kvinnohjärtat.

Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com