Nu kan du rida för friskvårdsbidraget!

Ridning, golf, utförsåkning och segling har tidigare inte omfattats av friskvårdsbidraget. Men efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har det nu blivit ändring på den saken!

Vad som ska klassas som avdragsgill friskvård är en fråga som diskuterats länge. Och då ridning, golf, utförsåkning och segling ansetts kräva dyrbarare anläggningar och redskap har de inte omfattats av skattefriheten för enklare motion.

Men i en ny dom betonas det att ”rättsutvecklingen ska följa samhällsutvecklingen och avspegla förändringar som med tiden sker i synen på olika sporter”.

–       Det är angeläget och viktigt att friskvårdsförmånerna likabehandlar olika typer av sporter. Syftet med friskvårdsförmånen är att främja hälsan hos medarbetarna. Många arbetsgivare är småföretagare och friskvårdsaktiviteter bidrar till lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och gladare medarbetare, säger Katarina Klingspor, VD på LRF Konsult, ett av de företag som i flera år drivit frågan om vad som ska klassas som avdragsgill friskvård.

Här kan du läsa mer om vilka andra sporter som omfattas av bidraget!