Åt som på stenåldern – gick ner i vikt

Även andra häsoeffekter uppmättes. Kvinnorna, som alla hade ett BMI över 27 och hade passerat klimakteriet, fick en påtaglig minskning av farlig bukfetma, sänkta nivåer av vissa blodfetter och fettsyror som kopplas till utvecklingen av sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar. Dessutom aktiverades en viss typ av fettlagringsenzymer i mindre utsträckning.

Kvinnorna som åt stenålderskost, eller paleo, jämfördes med en grupp kvinnor som åt enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Ingen av grupperna fick några restriktioner om hur mycket de fick äta, men efter två år var paleo-gruppen de som lyckats hålla vikten bäst. Det var också de som hade gått ner flest antal kilon totalt.  

Källa: Netdoktor/Umeå universitet