Hampa – växten som ger både rus och bot​

Hampa är en gammal indisk läkeväxt som 
blev drog, men nu kommer åter som medicin. 
En olja från hampa har också blivit populär som egenvårdsmedel.

Hampa är en gammal indisk läkeväxt som blev drog, men nu kommer åter som medicin. En olja från hampa har också blivit populär som egenvårdsmedel.

Text: Eva Olsson
Foto: iStock

Hampa, eller cannabis, är en gammal läkeväxt som härstammar från Centralasien. I Indien har den använts i århundraden mot illamående och smärtor. Från 1800-talet har hampa också använts medicinskt i Europa och USA, främst som smärtlindrare. Under 1900-talet började hampa även användas illegalt, som drog, i form av hasch eller marijuana.

Hampans medicinska effekter

​De medicinska effekterna uppmärksammades på 1960-talet, då hippier som rökte marijuana inte drabbades av illamående under cancerbehandling på samma sätt som andra patienter. Det blev startskottet till att cannabis kom att efterfrågas för behandling av illamående bland cancerpatienter. Idag ökar intresset för hampa både bland allmänheten och bland forskare.

I flera länder, som Tyskland, Nederländerna och Italien, råder en liberal inställning till användningen av cannabis som läke­medel. Här finns också statligt övervakade odlingar av medicinsk hampa. I Sverige har ett cannabispreparat godkänts för behandling av muskelkramper vid multipel skleros, MS. Även några andra mediciner från hampa kan skrivas ut i Sverige vid bland annat smärttillstånd och illamående. Läkemedel från cannabis är designade så att de inte ska vara berusande.

Cannabisolja kan verka lugnande

Under senare år har medicinska produkter från hampa även börjat säljas direkt till konsument från olika nätsajter, med löften om att göra oss gladare och mer harmoniska. Det handlar om cannabisolja eller CBD-olja som utvinns ur industrihampa. CBD, cannabidiol, är ett av hampans medicinskt verksamma ämnen som inte är berusande. Halten av det narkotikaklassade ämnet i hampa, THC eller tetrahydrocannabinol, är låg. De mediciner med cannabis som används i Sverige innehåller både CBD och THC. 

— Ett amerikanskt läkemedelsföretag har nu tagit fram en medicin med bara cannabidiol. Den används vid epilepsi i USA och Danmark, trots att den ännu inte är utvärderad och godkänd av någon läkemedelsmyndighet. Företaget uppger att man ska  ansöka om läkemedelsgodkännande i såväl USA som Europa, säger Martin Burman, apo­tekare vid Läkemedelsverket.

En del experter har hävdat att CBD-oljorna har betydligt lägre halter cannabidiol än läkemedlen och att de är i stort sett overksamma. 

— Men halterna varierar. En del preparat har lika hög nivå som läkemedlen. 

CBD-olja kan bli växtbaserat läkemedel

Läkemedelsverket har nu kontaktat flera återförsäljare av CBD-olja och påpekat att de bryter mot läkemedelslagen. 

— Vi anser att oljorna bör räknas som läkemedel eftersom de har medicinska effekter. Företagen får nu bemöta detta innan beslut fattas i frågan. Läkemedel behöver utvärderas och godkännas innan de får säljas. Den som vill ansöka om godkännande behöver bland annat kliniska studier som styrker effekt och säkerhet.  

Martin Burman utesluter inte att CBD-olja skulle kunna bli växtbaserat läkemedel.

— Den utvinns ju ur växter, så teoretiskt är det möjligt.

Det här är hampa

Indisk hampa, Cannabis sativa, finns i två varianter:

Medicinsk hampa är rik på de verksamma ämnena cannabinoider. Ur denna utvinns medicinsk cannabis – extrakt från växten eller renframställda cannabinoider som används som medicin eller illegalt som drog. Det finns ett åttiotal kända cannabinoider, men de mest utforskade och använda är CBD och THC.

Industrihampa har istället låg halt av cannabinoider. Den odlas för sina fibrer, som används till kläder, rep och liknande, och sin olja, som är rik på omega 3 och omega 6.

Forskning kring hampa

Medicinsk hampa har visat sig kunna lindra spasmerna vid multipel skleros, MS. Forskning har även gjorts vid smärta, cancer och Parkinsons sjukdom, men här pekar studierna åt olika håll.

CBD, cannabidiol, kan ha lugnande effekter i doser om 300 eller 600 milligram om dagen. Det visar några studier på människor som skulle hålla tal inför en grupp. 

Forskning pågår även vid bland annat smärttillstånd, cancer, epilepsi, psykiska sjukdomar som schizofreni och drogberoende.  

Studier som gjorts på djur eller i provrör visar på många effekter av cannabidiol som skulle kunna utnyttjas medicinskt, som lugnande, antipsykotiska, smärtstillande och antiinflammatoriska.

Biverkningar

Biverkningar som rapporterats av medicinsk hampa är bland annat höjt blodtryck, illamående, muntorrhet, minnesstörningar och förvirring. Missbruk leder till allvarligare rubbningar, både psykiskt och fysiskt.

När det gäller cannabidiol visar de flesta studier hittills inte på några allvarligare biverkningar.