Gravid? Skippa snuset!

Sedan år 2007 har antalet kvinnor som snusar under graviditetsvecka 30-32 mer än fördubblats, från 311 till 770 kvinnor. Inte jättemånga, i förhållande till att det att föds ca 115 000 barn varje år, men en oroväckande trend.

–       Det är olyckligt om snus uppfattas som ett ofarligt alternativ, säger Felicia Nordenstam, biträdande överläkare vid Barnhjärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Från Karolinska Institutet har det nu kommit en studie som visar att barn till snusande kvinnor får en förändrad hjärtfrekvensvariabilitet – en förändring man också sett hos barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd.

–       Det gäller även snusning tidigt under graviditeten, vilket understryker vikten av att blivande mammor avstår helt från nikotinprodukter, helst redan innan de blir gravida, säger Felicia Nordenstam.

I ett pressmeddelande skriver Hjärt-Lungfonden att man anser att vården bör bli bättre på att hjälpa kvinnor att inte snusa under graviditeten.