Fler får livmoderhalscancer

De senaste årtiondena har antalet svenska kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer halverats. Detta mycket på grund av att 82 procent deltar i regelbundna cellprover, där man har möjlighet att upptäcka cellförändringar tidigt.

Men nu visar alltså siffror från det nationella kvalitetsregistret att antalet drabbade ökade med 100 fall mellan 2014 och 2015. Vad det beror på är inte klarlagt, men Cancerfonden tror att det kan bero på att vissa landsting inte når upp till de nationella riktlinjer som finns kring hur många kvinnor som ska gå och testa sig.

Livmoderhalscancer har ökat mest i Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna.

En studie som gjorts på Sahlgrenska Akademien visar också att kvinnor med låg inkomst och enbart grundskoleutbildning deltar i mindre utsträckning i cellprovskontroller.

Källa: Sveriges Radio