Miljövän? Trodde du, ja!

Hur mycket naturresurser krävs det per person för att producera det vi konsumerar i Sverige varje år? Svaret? Betydligt mer än svenskarna tror!

Att vi använder mer av naturens resurser än vi borde känner de flesta till. Men då Sifo frågade oss svenskar hur mycket resurser vi egentligen använder per person, för att producera det vi konsumerar på ett år, visade det sig att de flesta underskattar sin förbrukning.

Så här mycket trodde vi:

Ett halvt ton – 4 procent

2 ton – 17 procent

10 ton – 32 procent

90 ton – 6 procent

Vet ej – 12 procent

Rätt svar kom från de 30 procenten som gissade 60 ton!

Undersökningen gjordes på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells och så här säger deras hållbarhetschef Pär Larshans:

–       Vårt sätt att leva bygger på en fullständig ohållbar användning av naturresurser.

Bara en väldigt liten del av de 60 tonen utgörs av återvunnet material, något bland annat Ragn-Sells vill ändra på.

–       Vi behöver öka medvetenheten för att fler ska förstå vikten av att använda mer återvunnet material, säger Pär Larshans.