Ökat hälsointresse bland företag

Fyra gånger om året får medlemmarna i Livsmedelsföretagen svara på frågor om bland annat försäljning, lönsamhet och investeringar, samt vilka konsumenttrender deras produktion påverkas mest av.

Och när deras chefekonom Carl Eckerdal sammanställer svaren från det sista kvartalet 2017 är det en sak som sticker ut:

–       Det går en grön tråd bland de starkaste trenderna för närvarande. Högst medvetna konsumenter, måna om sin egen och jordens hälsa, gör tydliga val vid sina matinköp. Den ”gröna” tråden framgår klart när man ser hur starka konsumenternas preferenser är för vegetariska, ekologiska och hälsosamma produkter. Företagen har givetvis koll på detta och jag räknar med att vi under de kommande åren får se en kraftig ökning i utbudet av den här sortens produkter, säger Carl Eckerdal i ett pressmeddelande.

28 procent av företagen lyfter fram ”vegetariska alternativ” som den hetaste trenden 2017. 2016 låg siffran på 7 procent. Även ”hälsosamma alternativ” är hett, tycker 22 procent av företagen.

Källa: Livsmedelsföretagen