Nytt liv utan andningsuppehåll

Sover du dåligt på natten? Är du trött och irriterad på dagen? Har du svårt att koncentrera dig eller att komma ihåg saker? Då kan du vara en av de 400 000 svenskar som lider av sömnapné – utan att veta om det!

Idag, fredagen den 16 mars, uppmärksammas World Sleep Day över hela världen. Liksom sömnstörningar i stort har sömnapné, andningsuppehåll, utvecklats till en av våra vanligaste folksjukdomar med hundratusentals drabbade. I många fall drabbas även de anhöriga, dels genom att de blir störda av sin partners snarkningar (ett vanligt symtom vid sömnapné) och dels genom att de ligger och oroar sig för andningsuppehållen. Vilket får till följd att de också ofta är trötta och lättirriterade på dagarna.

I många fall dröjer det innan den drabbade söker hjälp. I en undersökning gjord av Philips i samarbete med svenska sömnapnéföreningar och flera framstående läkare visade det sig att var tredje patient med sömnapné i snitt tog fem år på sig att söka hjälp. Och det kan få allvarliga konsekvenser, som hjärt-kärlsjukdom, blodpropp och diabetes.

Undersökningen visade också att de som fått behandling, framförallt med mask och maskin (CPAP), upplevde att de sov bättre, var mindre trötta, orkade mer och kunde koncentrera sig bättre. Var tredje uppgav att de fått ett helt nytt liv!