Träna – för att slippa demens

Medelålders kvinnor med god kondition löper sannolikt mindre risk att utveckla demens än otränade kvinnor i samma ålder. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Knappt 200 kvinnor har ingått i studien som tog sin början för hela 44 år sedan. Kvinnorna, som 1968 var i 50-årsåldern, fick inledningsvis göra ett konditionstest på cykel. Därefter testades de för demens vid sex olika tillfällen. Resultatet?

44 av kvinnorna utvecklade demens. Bland de mest vältränade drabbades fem procent, bland de medeltränade 25 procent och bland de med sämst kondition 32 procent. Under cykeltestet tvingades somliga avbryta på grund av bröstsmärtor och högt blodtryck och av dessa utvecklade 45 procent demens.

Här kan du läsa hela studien.