Adaptogener: Naturlig hjälp mot stress – från växtvärlden

Läkeväxter som rosenrot, rysk rot, ashwaghanda och ginseng kan hjälpa kroppen att klara fysisk och psykisk stress. Läs allt om de omtalade så kallade adaptogenerna!

Läkeväxter som rosenrot, rysk rot, ashwaghanda och ginseng kan hjälpa kroppen att klara fysisk och psykisk stress. Läs allt om de omtalade så kallade adaptogenerna!

Vad är adapotgener?

När vi lever under stress gäller det framför allt att försöka förändra vår livssituation. Att se till att sova ordentligt och hitta tid för återhämtning så att vi åter får balans i tillvaron. Men kanske kan också några läke­växter hjälpa oss på traven.

Adaptogener är växter som kan hjälpa kroppen att klara stress och andra påfrestningar. En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Det kan handla om psykisk press men också hårt fysiskt arbete eller elitidrott. Tanken är att adaptogenerna också ska minska stressens skadeverkningar och att de ska vara ofarliga för oss att använda.

Termen myntades första gången 1947 av den ryska farmakologen A V Lazarev. Forskare i dåvarande Sovjet­unionen letade efter prestationshöjande växter i landets egen flora och fann då bland annat rysk rot och rosenrot.

Under 1970- och 80-talen användes rysk rot av idrottare inför de olympiska spelen. Roten kom också till användning av deltagare i det ryska kosmonautprogrammet 1977. Även inom den indiska, ayurvediska medicinen finns läkeväxter som betecknas som adaptogener, som ashwagandha som nyligen kommit till Sverige.

Adaptogener – naturlig hjälp mot stress
Rysk rot används bland annat vid nedsatt prestationsförmåga, så som trötthet och svaghetskänsla.

Begreppet adaptogener används framför allt inom alternativ- och komplementärmedicin. Ännu har det inte riktigt slagit igenom i den vetenskapliga världen. Det europeiska läkemedelsverket EMA anser att det behövs mer forskning kring de påstådda effekterna innan termen kan bli vedertagen. 

I Sverige blev adaptogenerna kända under 1970- och 80-talen då läkeväxter som ginseng och rysk rot kom ut på marknaden. Under senare år har inte minst rosenrot blivit en storsäljare, som framför allt marknadsförts som uppiggare. 

Flera adapto­gena växter är idag godkända som traditionella växtbaserade läkemedel. Det innebär att registreringen grundar sig på erfarenheter av en långvarig användning och inte på studier av effekten.

Adaptogenerna har studerats vetenskapligt med blandat resultat. Några studier visar på förbättrad psykisk eller fysisk prestationsförmåga, men det finns också studier där effekten uteblivit. Effekten av adapto­gena växter tycks vara störst hos dem som från början är trötta eller utarbetade. De som redan är pigga och alerta kan inte räkna med att bli så mycket piggare. 

Samtidigt pågår studier av hur adaptogenerna fungerar i människokroppen. Bland annat tycks de kunna påverka ämnen som aktiverar cellernas egna skyddsmekanismer, som värme­chockproteiner och neuropeptid Y. Ashwagandha kan också sänka nivån av stress­hormonet kortisol, enligt några studier.

Pigga upp eller lugna ner? Här är 4 växter för vårt sinne

Fyra adaptogena växter säljs allmänt i Sverige. De kan pigga upp, lugna ner eller göra oss gladare. ​

Ashwagandha
Kallas även för indisk ginseng och har har i århundraden använts inom ayurveda som ett universalmedel vid bland annat trötthet, impotens, sömnsvårigheter och minnesproblem. Modern forskning visar främst på lindring av oro.   

Rysk rot
Avlägset besläktad med ginseng och används  som stärkande och vitaliserande medel. Rysk rot är godkänd som växtbaserat läkemedel traditionellt använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla. Den ingår också i kombinationspreparat för lindring av förkylning.

Rosenrot
Växer i världens polartrakter, även i svenska fjällvärlden, och har använts traditionellt både som mat och stärkande medel. Forskning visar på stämningshöjande effekt vid  depression samt uppiggande vid utmattningssyndrom. Godkänd som traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symtom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro.

Ginseng
Vår mest kända uppiggare, som använts i 40 år i västvärlden. Den kan öka den fysiska uthålligheten och förbättra vissa minnesfunktioner. Ginseng är godkänd som traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.​