Chefer trivs bäst i öppet landskap

Öppna kontorslandskap blir allt vanligare. En ny undersökning, som gjorts av en forskargrupp i Umeå, visar dock att det inte är alla som uppskattar den här typen av arbetsplats.

Jag trivs bäst i öppna landskap, sjöng Ulf Lundell, och han får i Umeå-forskarnas studie medhåll av chefer och personer som ofta är inbegripna i diskussioner på sin arbetsplats.

Tjänstemän som har koncentrationskrävande arbetsuppgifter, eller som har problem med stress eller psykisk ohälsa, är dock inte lika nöjda. Bland annat upplever de att produktiviteten blir lägre i aktivitetsbaserade kontor, och i undersökningen uppgav de att de hellre hade suttit i egna rum.

–       Resultaten visar att det är viktigt med en noggrann kartläggning av arbetsuppgifter och olika medarbetares behov innan man flyttar till en aktivitetsbaserad arbetsplats. Utformningen av själva kontoret är också avgörande. Det måste finnas tillräckligt med ytor för alla de olika uppgifter som ska utföras, säger Lisbeth Slunga Järvholm, docent vid Umeå universitet.

I projektet har man följt 400 kommunala tjänstemän i Örnsköldsvik i samband med en flytt.