Skild med låg inkomst? Då ökar risken för hjärtinfarkt!

Studien, som publicerats i European Journal of Preventive Cardiology, har följt patienter från det så kallade SwedeHeart-registret under fyra år. Denna visade att de som var skilda löpte 18 procent större risk att drabbas av en andra hjärtinfarkt än de som levde i en relation. För personer som hade hög inkomst eller hög utbildning minskade risken för återfall med 35 respektive 14 procent.

Fakta hjärt-kärlsjukdom

  • 1,9 svenskar lever med någon form av hjärt-kärlsjukdom, fler än 30 000 av dem dör varje år.
  • Hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke är de vanligaste dödsorsakerna.
  • De största riskfaktorerna för att drabbas är stillasittande, diabetes och övervikt.

Källa: Hjärt-Lungfonden