Skild med låg inkomst? Då ökar risken för hjärtinfarkt!

En stor svensk studie har följt 29 000 svenskar efter deras första hjärtinfarkt. Risken för återfall visade sig vara störst bland de som genomgått en skilsmässa och har en låg socioekonomisk status.

Studien, som publicerats i European Journal of Preventive Cardiology, har följt patienter från det så kallade SwedeHeart-registret under fyra år. Denna visade att de som var skilda löpte 18 procent större risk att drabbas av en andra hjärtinfarkt än de som levde i en relation. För personer som hade hög inkomst eller hög utbildning minskade risken för återfall med 35 respektive 14 procent.

Fakta hjärt-kärlsjukdom

  • 1,9 svenskar lever med någon form av hjärt-kärlsjukdom, fler än 30 000 av dem dör varje år.
  • Hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke är de vanligaste dödsorsakerna.
  • De största riskfaktorerna för att drabbas är stillasittande, diabetes och övervikt.

Källa: Hjärt-Lungfonden