Se över mässlingsskyddet

Mässling är en ovanlig sjukdom i Sverige, men desto vanligare utomlands. Ska du resa under semestern kan det därför finnas anledning att se över familjens skydd.

Mässling smittar lätt, till exempel genom hostningar och nysningar. De små viruspartiklarna stannar kvar och sprids genom luften, vilket gör att många enkelt kan smittas samtidigt. Vanligaste symtomen är hög feber och utslag, men mässling kan även leda till allvarligare sjukdomar som t ex lung- och hjärninflammation.

I Sverige ingår vaccin mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet. Barn får sin första dos vid 18 månaders ålder och sedan en andra vid 6-8 års ålder.

Det kan dock vara bra att veta att barn kan vaccineras redan från 9 månaders ålder, vilket är att föredra vid en utlandsresa.

Även vuxna svenskar bör fundera över sitt skydd.

Mellan 1971, då Sverige började vaccinera mot mässling, och 1980 gavs bara en dos vaccin. För ett fullgott, livslångt skydd rekommenderas två doser.

Personer som är födda på 60-talet har ofta haft sjukdomen som barn, men har man inte det saknar man skydd och bör överväga vaccinering.

Har man haft mässling är man immun och kan man inte få sjukdomen igen.

Källa: 1177