Ojämlikt inom idrotten

Att motionera och röra på sig är viktigt för alla. Ändå är det killarna som gynnas när det delas ut ekonomiskt stöd inom idrotten. Likaså är det fortfarande mest män som bestämmer i de olika idrottsförbunden.

På senare år har idrottsrörelsen arbetat aktivt med att bli mer jämställd. Men nu visar en ny rapport från Centrum för idrottsforskning att det fortfarande finns en mängd förbättringsområden.

Till exempel…

… går endast 39 procent av det offentliga LOK-stödet till tjejers idrottande och andelen blir mindre ju äldre tjejerna är. En förklaring som ges är att tjejer i högre utsträckning tränar privat (t ex på gym och gympaanläggningar) istället för i föreningar. En annan är att bidraget baseras på antalet genomförda aktiviteter, vilket gynnar de som har stora träningsgrupper och många träningspass, som t ex lagidrotter.

… har 76 procent av de nationella idrottsförbunden en manlig ordförande. Endast ett förbund – ridsport – har en styrelse som domineras av kvinnor.

… domineras tränarvärlden av män. Hela 73 procent av alla tränare är män.

Rapporten, som nu är överlämnad till regeringen, visar också att det finns mycket att jobba med vad gäller normer och ideal.

–       Utan ett medvetet normkritiskt förhållningssätt inom idrotten som identifierar och utmanar invanda föreställningar om manligt och kvinnligt, är det inte möjligt att förverkliga idrottspolitikens mål om kvinnors och mäns lika förutsättningar att utöva idrott och motion, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på Centrum för idrottsforskning.

 Källa: Forskning.se