Bättre kunskap om celiaki

I takt med att det blivit trendigt att utesluta gluten ur kosten har antalet osäkra informationskällor blivit allt fler. Nu önskar sig Svenska Celiakiförbundet nationella och pålitliga råd från Socialstyrelsen.

Många som lider av magproblem upplever efter en tid utan gluten att de mår bättre. Och då mjöl länge utpekats som en hälsobov har många hakat på trenden att skippa livsmedel som bröd och pasta. Men denna trend – och alla artiklar, Facebook-delningar och expertutlåtande som följt i dess kölvatten – har också lett till förvirring för de som verkligen behöver pålitliga råd. Bengt Fasth är ordförande i Svenska Celiakiförbundet, med över 23 000 medlemmar.

– Många upplever det som väldigt svårt att navigera bland allt det som skrivs. Ofta är uppgifterna motstridiga och det skapar en enorm osäkerhet. För den som har celiaki, som är en sjukdom, är det jätteviktigt att veta vad man kan äta och vad man bör undvika.

Även bland dietister och vårdpersonal skiljer sig kunskapen och råden åt, berättar Bengt Fasth.

– Därför önskar vi att det införs nationella kostråd – råd som uppdateras i takt med att det kommer nya rön.

Svenska Celiakiförbundet har skickat en skrivelse till Socialstyrelsen och denna har, enligt Bengt Fasth, mottagits positivt.

– Helst skulle vi vilja att det även infördes screening för glutenintolerans. Då symtomen varierar mycket, och det i genomsnitt tar tio från det att man blir sjuk till att man får sin diagnos, så innebär det mycket onödigt lidande för den drabbade.     

Fakta celiaki

  • Ca 3 procent av svenskarna är drabbade.
  • Sjukdomen är genetiskt betingad. Vad som utlöser celiaki forskas det fortfarande kring. Ett magvirus är en av teorierna.
  • Vid celiaki får man en inflammation i tunntarmens slemhinna, vilket gör att man förlorar tunntarmsluddet som tar upp näring ur kosten.