Skolgympan lägger grunden

Gillade du idrottslektionerna i skolan? Då är chansen god att du lever ett hälsosamt liv idag – till skillnad från dina skolkande klasskamrater!

Kvinnor som deltog i skolidrotten är i vuxen ålder oftare och mer regelbundet fysiskt aktiva. De har också bättre kondition, är mindre överviktiga, har lägre blodtryck och är mer positiva till sin hälsa. Detta har forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan kommit fram till i en studie där de använts sig av en databas där 250 000 personer fått svara på frågor om livsstil, aktivitetsvanor och upplevd hälsa. De har också fått göra fysiska tester, där man mätt vikt, längd, midjemått, blodtryck och kondition.

Studien visade också att de som dessutom var aktiva i idrotter på fritiden under uppväxten uppvisade ännu mer positiva hälsomässiga effekter i vuxen ålder.