Rökande mormor kan ge astma

Även om du själv varit rökfri under graviditeten kan ditt barn få astma – om din mamma rökt när hon väntade dig. Detta visar ny forskning vid Umeå universitet.

Är man rökare rekommenderas man att sluta under graviditeten för att barnet i magen ska slippa luftvägsbesvär. Och det är förstås fortfarande viktigt – även om man nu upptäckt att mormoderns rökvanor under graviditet spelar en avgörande roll för om barnet ska utveckla astma eller inte. Och det spelar ingen roll om hon rökte mycket eller lite – riskökningen med 20 procent gäller både storrökare och de som rökte mer sällan.

Den ökade risken tror forskarna beror på epigenetik. I ett pressmeddelande förklarar man att epigenetiska förändringar fungerar som strömbrytare; de kan stänga av eller koppla på specifika gener. Under fostertiden har man en ökad känslighet för nikotin och i studier på gravida möss har man sett att det gett effekter som överförts till tre generationer.

Studien, som gjorts av forskare vid Umeå universitet och gästforskare från Melbourne, visade också att farmoderns rökvanor inte spelade någon roll och att den ökade astmarisken alltså förmedlas via döttrarna och inte sönerna.