Smärta påverkar fler än den drabbade

Att leva med smärta, till exempel i huvud, rygg eller muskler, är ofta plågsamt för de drabbade. Många upplever dessutom att de påverkar sin omgivning negativt när de har ont, visar en ny undersökning.

När man har riktigt ont är det inte alltid lätt för närstående att hänga med i känslosvängningarna. Antingen vill man bli lämnad ifred, eller så behöver man mycket stöd och hjälp. Ibland vill man gråta eller skrika, ibland har man inte lust att prata alls.

Att de olika sinnesstämningarna påverkar närstående är klart och det visar också den Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av Ipren. Hela 47 procent av de tillfrågade svenskarna upplevde att de påverkade sin omgivning negativt när de hade ont – och bland de som hade regelbundna smärtor, varje vecka, låg siffran på 56 procent.

Hjälp? Förutom smärtstillande läkemedel finns det en mängd saker man kan prova för att lindra smärta (och därmed också slippa dåligt samvete för att man är en sur, ledsen eller osocial mamma, partner eller arbetskamrat). Fysisk aktivitet kan vara stärkande, liksom avslappning och massage. Även värme och kyla kan hjälpa den som har ont.