Bli bi-vän i sommar!

Ungefär en tredjedel av maten vi äter kan vi tacka bina för. Därför gör du en extra viktig insats om du hjälper dem att leva – och överleva!

I Sverige lever ungefär 270 olika arter av vilda bin. En tredjedel av dessa är hotade eller minskar kraftigt och riskerar att försvinna om vi inte tillsammans hjälps åt att rädda dem. Karin Lexén är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och en av dem som vurmar för fler bi-insatser.

–       Vi har haft en tråkig utveckling, där variationen i odlingslandskapet har minskat betydligt och ängar och betesmarker växer igen. Med det har många olika sorters blommor, som ju är binas mat, försvunnit. Ett annat hot är användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket som bidrar till att utarma den biologiska mångfalden, säger Karin Lexén.

Det finns dock mycket vi kan göra för att bromsa utvecklingen och göra livet lättare för våra små ”trädgårdsmästare”.

–       En av de viktigaste insatserna som man kan göra själv är att köpa ekologiska produkter och naturbeteskött. Det gynnar de odlare som väljer bort kemiska bekämpningsmedel och motverkar igenväxningen, säger Karin Lexén.

Och odla gärna själv.

–       Delad glädje är dubbel glädje. Planterar du till exempel timjan och oregano i trädgårdslandet eller krukor på balkongen får du inte bara goda kryddor till matlagningen – du ger också bina mat. Och tillåt dig gärna att vara lite lat. Strunta i att rensa bort blommande ogräs som vitklöver och maskrosor, det tackar bina dig för. Har du möjlighet, så gärna ängsblommor som prästkrage, blåklocka, gullviva och rödklint. Det gillar bina.

Ett annat problem för dagens vildbin är att hitta någonstans att bo. Landskapet och våra bostadsmiljöer har förändrats och det finns allt färre naturliga boplatser. Har du soliga sluttningar med sandig och lite grusig, bar mark i trädgården kan du låta dem vara. Där, i små hål, trivs nämligen bina. Samma sak med vedtravar och gamla fällda trän.

–       Ett enkelt tips är annars att bygga egna vildbi-hotell. Borra hål, 3-10 mm stora, i en träbit, eller bunta ihop ett gäng bambupinnar med hål i ändarna. Häng upp ”hotellen” i trädgården, helst i solen och nära blommande växter. Undvik platser som är väldigt utsatta för regn och vind.

Ytterligare ett tips är att skapa en ”oas” som hjälper bina att släcka törsten. De jobbar hårt, pollinerar tusentals växer varje dag – och flaxar med vingarna 10 000 gånger varje minut! Och att hitta en vattenkälla där de inte riskerar att drunkna är inte helt lätt. Men även där kan du hjälpa till.

–       Ta en pajform eller panna och fyll den med vatten och spelkulor eller små stenar där bina kan landa tryggt.

Rädd för stick behöver man inte vara.

–       Vilda bin är små och fredliga och sticks inte, säger Karin Lexén.

Därför är bin viktiga

Bin pollinerar grödor, bland annat frukt och bär, så att de kan bli mat åt oss människor och en mängd fåglar och djur. De är också viktiga för den biologiska mångfalden – dör bina ut påverkas många andra delar av vårt ekosystem.

Visste du att…

… det krävs 5 miljoner blomsterbesök för att fylla en honungsburk? Så varför inte köpa ett par extra blomkrukor till uteplatsen!

Läs mer

På naturskyddsforeningen.se och bivänlig.nu kan du läsa mer om bin och hur du kan hjälpa till för att rädda dem.