Fler kvinnor dör i KOL

Ny forskning visar att kvinnor drabbas värre av att röka än män. Till exempel har dödstalet i KOL skjutit i höjden de senaste 20 åren – samtidigt som det sjunkit markant bland männen.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar med cirka en halv miljon drabbade svenskar. Cirka 3 000 dör varje år, och man har de senaste 20 åren alltså kunnat se en ökning bland kvinnor.

1997 dog 16,5 av 100 000 kvinnor av KOL – 2016 hade siffran stigit till 30,4 kvinnor. En ökning med hela 84 procent! Bland männen var utvecklingen den motsatta – där sjönk dödstalen med 15 procent.

KOL beror på att de minsta blåsorna i luftrören i lungorna blir inflammerade. Detta leder till att små luftblåsor i lungorna smälter ihop till större blåsor, vilket gör det svårare för luften att passera. Typiska symtom är andnöd vid ansträngning, luftvägsinfektioner som håller i sig länge och återkommer ofta, hosta, slem, trötthet och ofrivillig viktnedgång.

Så här kommenterar Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin, utvecklingen i ett pressmeddelande:

–       Flera pågående studier undersöker varför vissa människor utvecklar KOL lättare än andra. Mycket tyder på att kvinnors lungfunktion drabbas värre av att röka och nu har en rad molekylära skillnader mellan könen identifierats.

Att andelen kvinnliga rökare varit större än den manliga andelen sedan 1990-talet spelar troligtvis också roll för dramatiska ökningen.

Källa: Hjärt-Lungfonden