Grönt intresse växer

Att naturen har en avstressande effekt är numera välkänt. Nu önskar sig också många en grönare arbetsmiljö, visar en ny undersökning.

I Plantagens undersökning ”Växttrender 2018” uppger nästan hälften av de tillfrågade att de gärna skulle ha mer växter på sin arbetsplats eller skola.

–       Har man växter inom synhåll på arbetsplatsen ökar produktiviteten och sjukfrånvaron minskar, säger Eva Sahlin, som forskat på gröna miljöer och rehabilitering av långtidssjukskrivna, i ett pressmeddelande.

Särskilt intresserade är svenskarna av växter som bidrar till en god inomhusmiljö, till exempel genom att vara luftrenande.

Och naturen fortsätter att locka. Hela åtta av tio söker sig ofta eller ibland till naturen för att koppla av. Vanligast är det bland barnfamiljer, där 39 procent säger sig göra det ofta.