Cyklister mår bäst

Hur vi tar oss fram när vi transporterar oss mellan olika ställen har stor betydelse för vår hälsa visar en ny undersökning. Allra bäst mår cyklisterna!

Studien, som letts av Barcelona Institute for Global Health, har undersökt transportvanor bland 8 800 personer i sju europeiska städer. De har fått svara på frågor om sin hälsa och hur de brukar ta sig fram.

Och resultatet var samma i alla städer – cyklisterna mådde bäst! De upplevde sig som friskast, de hade bättre psykisk hälsa, större rörlighet, lägre stressnivåer och kände sig mindre ensamma än andra trafikanter.

Näst bäst hälsoresultat hade fotgängarna.

Studien visade dock att det är relativt få som cyklar idag, något man vill ändra på.

-Vi behöver ett integrerat synsätt på stadsplanering, transportplanering och folkhälsa för att utveckla policyer som uppmuntrar till aktiva transporter, såsom separata cykelvägar, säger Mark J Nieuwenhuijsen, forskningsledare och chef på Urban Planning and Health Initiative på ISGlobal, i ett pressmeddelande.