Familjen viktigast för matvanorna

Trots att vi bombarderas av en mängd råd och rön kring hur vi bör äta, är det familjen som påverkar oss mest när vi väljer vad vi ska lägga på tallriken.

Att ”familjen” hamnade i topp när Sifo, på uppdrag av ViktVäktarna, frågade svenska folket vem eller vad som hade störst påverkan på deras kostvanor är kanske inte så förvånande. För många är det mest praktiskt att äta samma som resten av familjen. Framför allt var det äldre, 56-70 år, som lyssnade mest på familjen (33 procent). I ålderskategorin 16-34 år var ”tiden” viktigare än familjen. (29 respektive 22 procent.)

Livsmedelverkets råd var det då få som gick efter – endast tre procent.

–       Det är synd att inte fler håller koll på Livsmedelsverkets rekommendationer med tanke på att det är en bra objektiv källa. Ett tips är att kika in på deras hemsida då och då för att hålla sig à jour med de senaste rönen, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna i ett pressmeddelande.

Vem eller vad har störst inverkan på dina kostvanor?

Familjen 27%

Tiden 21%

Forskning 12%

Ekonomin 8%

Vänner 4%

Livsmedelsverkets rekommendationer 3%

Tidningar 2%

TV 1%

Annat 13%

Vet ej 11%