Behandling vid halsbränna minskar cancerrisken

Personer som har långvariga och svåra problem med halsbränna och sura uppstötningar löper störst risk att drabbas av cancer i matstrupen. Nu visar dock ny forskning att cancern kan förebyggas med hjälp av medicinsk eller kirurgisk behandling.

Reflux, som halsbränna också kallas, drabbar 10-20 procent av den vuxna befolkningen. Ofta behandlas de drabbade av medicin som gör magsäcksinnehållet mindre surt, vilket gör symtomen lindrigare. Ett annat alternativ är operation, som gör att innehållet i magsäcken inte kommer upp i matstrupen.

Tidigare studier har inte visat att dessa behandlingar minskar risken för cancer i matstrupen, men de har heller inte varit lika omfattande eller haft lika lång uppföljningstid som den studie som nu presenteras av Karolinska Institutet.

I den nya studien har man använt sig av hälsodataregister från våra fem nordiska länder, mellan åren 1964 och 2014. Av de som fått medicinsk behandling drabbades 0,3 procent av cancer i matstrupen och av de som opererats 0,4 procent.

–       Resultaten visar att effektiv medicinsk eller kirurgisk behandling av reflux förebygger cancer i matstrupen. Men eftersom den enskilda individens risk att utveckla matstrupscancer är låg, även om hos den som har refluxsjukdom, ska inte resultaten motivera behandling mot reflux enbart som cancerförebyggande åtgård, säger John Maret-Ouda vid Karolinska Institutet.

Han påpekar dock att för den mindre andel med svår reflux och andra riskfaktorer för matstrupscancer – som fetma, hög ålder och manligt kön – kan medicinsk behandling eller operation rekommenderas.