Barn är för lite i naturen

I många familjer är friluftsliv och utflykter i skog en mark en självklarhet. Men detta gäller långt ifrån alla. En ny undersökning visar att hälften av alla föräldrar inte tycker att deras barn kommer ut i naturen tillräckligt – och ofta finns det hinder som de själva inte har möjlighet att påverka.

145 000 svenska barn lever i familjer med låg inkomststandard enligt Statistiska Centralbyrån. Och i den undersökning som har gjorts av Svenska Turistföreningen var det just ofta ekonomin som satte stopp för utflykter i naturen. Medan somliga inte hade råd att köpa lämpliga kläder var det transportproblem som satte upp hinder för andra. Andra faktorer som spelade in var brist på erfarenhet och tid.

Mot denna bakgrund har Svenska Turistföreningen dragit igång ett projekt de kallar Höstlövet, där familjer med socioekonomiska problem kan ansöka om att få delta i en naturnära upplevelse någonstans i Sverige. STF står då för resa, boende, mat och aktiviteter.

–       Mycket görs för att möjliggöra att fler barn ska få tillgång till naturen, säger Magnus Ling, generalsekreterare på STF, i ett pressmeddelande. Regeringen har till exempel dubblat stödet till friluftsorganisationer sedan 2016 för att stärka skolans verksamhet med aktiviteter utomhus och ett uttalat fokus på naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration. Men mer måste göras, annars riskerar vi att en stor del av våra kommande generationer går miste om vår främsta resurs, naturen.

Här kan du läsa mer om Höstlövet.

Gå med Svenska Turistföreningen – då går hela din medlemsavgift till Höstlövet!