Träning bra vid IBS

Många svenskar lider av IBS och dras med såväl smärta och obehag i magen som med avföringsproblem. Nu kommer det dock en ny studie som inger hopp – där fysisk aktivitet visat sig vara en bra behandling.

IBS (irritable bowel syndrome) är en funktionell störning i mag-tarmkanalen, som ofta påverkar den drabbades vardag och livskvalitet. Någon botande behandling finns inte; ofta är man hänvisad till olika typer av läkemedel som lindrar ens symtom.

I en ny avhandling i invärtesmedicin på Sahlgrenska Akademin påvisar dock Elisabet Johannesson fördelarna med att träna regelbundet och på så vis minska sina symtom. Hon har följt 102 IBS-patienter, 81 kvinnor och 21 män, som fick individuella träningsråd men med målet att uppnå 20-60 minuters måttlig till hård konditionsträning, 3-5 gånger i veckan.

Efter tolv veckor hade drygt fyra av tio som ökat sin träningsdos förbättrat sina IBS-symtom. Även vid uppföljningen fem år senare, visade sig den fysiska aktiviteten ha gett effekter på flera plan. Stabilare tarmfunktion, bättre kontroll och större möjlighet att påverka sin situation var förbättringar som ofta nämndes av de drabbade.

Typiska symtom vid IBS

  • Magont, som blir värre när man ätit, men ofta bättre efter att man bajsat
  • Förstoppning eller diarré, ofta omväxlande
  • Oregelbunden avföring
  • Gasbesvär och svullnadskänsla i magen
  • Besvär i mer än tre månader

Källa: 1177 Vårdguiden