Stillasittandet – och sjukdomarna – ökar

Var tredje kvinna och var fjärde man rör sig för lite – vilket gör att 1,5 miljard av jordens befolkning riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Det visar WHO:s nya larmrapport.

Hur och hur mycket man ska motionera för att optimera sin hälsa är inte helt klarlagt. ATT vi bör röra på oss – och betydligt mer än idag – är dock alla överens om. Den allmänna rekommendationen är två och en halv timmes måttlig fysisk aktivitet (t ex promenader eller cykling) eller en timmes hård fysisk träning per vecka. Ett mål som långt ifrån alla når, visar nu Världshälsoorganisationens rapport, där de sammanställt hundratals undersökningar kring fysisk aktivitet runt om i världen.

Sämst på rörelse är man i Kuwait där två av tre vuxna sitter still för mycket. Mest rör man på sig i Uganda, där bara en av 20 bedöms vara stillasittande. Värst är läget i höginkomstländer där stillasittandet ökat markant de senaste 15 åren.

I slutet på september ska världens ledare träffas på FN i New York för att prata om hur de ska hantera epidemin av vällevnadssjukdomar. Om inte trenden bryts kommer det hållbara utvecklingsmålet om att öka den fysiska aktiviteten inom sju år inte att nås.

Källa: Sveriges Radio