Yogaförsök minskade psykisk ohälsa

Yogan vinner ständigt ny terräng. En ny studie, gjord av Högskolan Väst, visade på en mängd hälsovinster – bland intagna på fängelse.

Redan förra året kom en lovande rapport, där en grupp fängelseintagna fått ägna sig åt yoga under tio veckor. Resultatet visade på mindre aggressivitet och stress och en bättre impulskontroll.

I den nya studien valdes 152 intagna slumpvis ut till att antingen yoga under en 10-veckorsperiod eller att ägna sig åt annan valfri fysisk träning. Utfallet blev förbättrad psykisk hälsa i båda grupperna, bland annat med minskad ångest och depression, social utanförkänsla och rädsla. Även känslor som misstänksamhet och fientlighet minskade.

Yogagruppen kunde dock addera ytterligare hälsovinster efter de 10 veckorna. Till exempel visade sig träningen ha specifik effekt på agorafobi (ångest över att vistas på platser där det är mycket folk), koncentrations- och minnesproblem och somatisering (när ett psykiskt problem tar sig fysiska uttryck).

 

Läs mer om hur du kan släppa taget om den negativa stressen och landa i nuet med hjälp av Hälsas webb-kurs ”Mindful yoga”!