Motion minskar risken för stroke

Tar du en daglig promenad på en halvtimme? Bra! Utöver en mängd andra hälsovinster minskar du nämligen också risken att drabbas av allvarlig stroke, visar en ny studie.

År 2016 drabbades cirka 26 500 personer av stroke i Sverige. En siffra som nu enligt nya forskarrön skulle kunna sänkas om vi alla rörde på oss mer i vardagen.

I en artikel i tidskriften Neurology kan man läsa att fysisk aktivitet inte bara minskar risken för att drabbas av stroke – den gör också att man löper mindre risk att drabbas av en allvarlig stroke. Och detta genom att promenera en halvtimme om dagen – en halvtimme som dessutom kan vara uppdelad på två kvartar!

Studien, som gjorts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 2014-2016, omfattar 925 patienter som vårdats för stroke. De har själva, eller genom anhöriga, fått ange hur fysiskt aktiva de var före sin stroke och tillsammans med faktorer som ålder, kön, diabetes och rökning har man sedan kommit till slutsatsen att lätt och måttlig motion, fyra timmar i veckan, minskar riskerna att drabbas av en allvarlig stroke.

–       Den som får en mildare stroke stannar kanske uppemot en vecka på sjukhus och kan sedan fortsätta sin rehabilitering hemma, med goda chanser att komma tillbaka till sitt vanliga liv och återgå i arbete. Efter en allvarlig stroke behövs betydligt längre tid på sjukhus och ibland även vård på vårdhem, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin, i ett pressmeddelande.