Flytta sparandet – för klimatets skull!

Har du slutat flyga, köra bil, äta kött och slösa på vatten för miljöns skull? Bra! Men visste du att det finns en enkel åtgärd som ger en hela 27 gånger högre besparing av miljön?

Klimatrapporterna avlöser varandra och vi är många som gör vårt bästa för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Och bäst är kvinnorna, visar en ny undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Nordea. Till exempel äter två av fem kvinnor mindre kött för miljöns skull, något som bara en man av fem gör. Kvinnorna källsorterar också i högre utsträckning – 84 procent jämfört med 75 procent – och tänker mer på att aktivt minska sin vattenförbrukning – 33 procent jämfört med 21 procent bland männen. Svårast att ändra beteendet kring är flyget – där är det bara femton procent av männen och kvinnorna som säger sig ha dragit ner på resorna av hänsyn till miljön.

Vad ger då de olika aktiviteterna för klimatavtryck? Duschar du två minuter mindre per dag blir besparingen 1,06 ton koldioxid. Hoppar du över en utlandsresa per år bidrar du med en besparing på 18,93 ton. Tar du tåget istället för bilen minskas ditt koldioxidavtryck med 26,73 ton. Och hör du till dem som fortfarande äter kött, men drar ner till att äta en köttbit per vecka, bjussar du miljön på 35,68 ton mindre koldioxid.*

Det som få vet – och som Nordeas undersökning också visade – är att det finns ett sätt som är 27 gånger mer effektivt än alla insatserna ovan. Nämligen att flytta sitt sparande till hållbara fonder. En åtgärd som inte tar särskilt lång tid, men som bidrar till att ditt personliga koldioxidavtryck minskar med 2222,67 ton under samma tidsperiod!

Och även om det är många som tycker att det är viktigt att deras sparande placeras ansvarsfullt, det vill säga i företag som inte bidrar till miljöförstöring eller bryter mot etiska principer, är det mindre än hälften som vet vad deras pengar investerats i. Och bara 10 procent vet att deras kapital placerats i hållbara fonder.

En farhåga, som Nordeas undersökning visar, är att många tror att de kan förlora avkastning på att spara mer hållbart. Så här kommenterar Sasja Belik, chef för hållbara finanser på Nordea det i ett pressmeddelande:

–       Över 2 200 empiriska studier visar att hållbara investeringar ger minst lika bra, eller bättre, avkastning.

*Beräkningarna är gjorda under en tidsperiod som motsvarar en hel yrkesverksam livstid, i snitt 42 år.

Att spara hållbart…

… innebär att du ska få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som miljö, sociala frågor eller ägarstyrning. Viktigast att ta hänsyn till, enligt de svarande i Nordeas undersökning, var bl a att företagen tar hänsyn till mutor och korruption, respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.